Hlavní menu

Užitečné

Rubriky magazínu

Do hlubin divadla: Co se skrývá pod pojmem imerzní divadlo?

5 minut

Ponoření, vnoření, pohroužení se, neboli imerze. Natolik silné zaujetí a vtáhnutí do děje, že zcela zapomenete na skutečnou realitu. To je podstata a cíl imerzního divadla. Že jste tenhle pojem ještě nikdy neslyšeli? Není divu, u nás se jedná o záležitost rozvíjející se teprve několik málo let, v zahraničí několik málo desítek let, přesněji dvě dekády. Takže stále jde o poměrně mladou divadelní odnož, která rozostřuje hranici mezi herci na jevišti a diváky v hledišti.

Jeviště a hlediště u imerzního divadla často nehrají žádnou roli, protože se v hracím prostoru většinou vůbec nevyskytují a herci si s diváky mnohdy hledí z očí do očí na vzdálenost menší jednoho metru. Tato fyzická blízkost prohlubuje vnímání publika a činí zážitek z představení mnohem intenzivnějším.

„Snažíme se postavit paralelní vesmír.”

Představení se většinou odehrávají pro běžné divadlo v neobvyklém prostředí. Může se jednat o staré domy a vily, parky, nábřeží, podzemní prostory, hospody, ale i filmová studia a podobně. V podstatě se takovýto divadelní kus může dávat takřka kdekoliv. V místě konání pak vzniká pro diváka nová, jemu nevšední realita, do které je přenesen. Nový svět, do kterého se má zanořit.

„Snažíme se postavit paralelní vesmír,” vysvětluje Felix Barrett, zakladatel britské divadelní společnosti Punchdrunk,  jedné z nejvýznamnějších v oblasti imerzního divadla. „Na pár hodin uvnitř zapomenete kde jste a vklouznete do jiného místa.“

Divák se totiž ocitá přímo v centru dění příběhu a může se volně pohybovat po celém hracím prostoru. Stává se svědkem mnoha situací, které herci rozehrávají často současně na více místech. A  sám si vybírá příběhy a hrdiny, kteří ho zajímají a jejichž osudy bude chtít následovat. A to následovat doslova. Fyzicky jít za nějakou postavou a sledovat, jak bude jednat a interagovat s ostatními. A postupně si skládá obraz o tom, jaká je zápletka a co se ve hře děje.

Indicie jsou všude

Scénografie bývá u imerzního divadla opravdu promyšlená. Obvykle se v hracím prostoru nachází i mnoho dalších doplňujících informací – jako dopisy, novinové články, nápisy na stěnách, nástěnky, fotografie a podobně. Tyto materiály mají pomoci divákům k hlubšímu pochopení příběhu. A je na každém, jakou jim věnuje pozornost. Hudba povětšinou dokresluje atmosféru prostředí, ať už se jedná o šumění lesa, dobové vysílání rádia či hudbu v tančírně. Vše má co nejvěrněji ilustrovat zamýšlené prostředí.

Britská divadelní skupina Punchdrunk po svých divácích vyžaduje, aby měli během představení bílé masky. Foto: www.punchdrunk.org.uk

Vezmeš si masku

Někdy jsou na diváky kladeny zvláštní nároky, jako například při představeních britské divadelní skupiny Punchdrunk, která patří k nejvýraznějším v oblasti imerzního divadla. Při svých představeních požaduje, aby diváci nosili bílé masky. Masky mají v tomto případě publiku pomoci v pocitu větší svobody a anonymity, aby se mohli co nejvíce pohroužit do příběhu. Jsou ale také výrazným scénografickým prvkem ohraničujícím prostor, ze kterého se hledí od místa, kde herci hrají.

Skupina Punchdrunk se imerzním divadlem zabývá už od roku 2000 a působí nejen v Londýně, ale i v New Yorku či Šanghaji. A právě v Šanghaji se momentálně hraje jedno z jejich nejúspěšnějších představení Sleep no more, které je inspirované Shakespearovým Macbethem a filmy Alfréda Hitchcocka. V obou případech se představení odehrává v pětipatrovém hotelu, kde se diváci libovolně pohybují.

„Představte si, že jste s ním v jednom prostoru, v jednom pokoji a on kolem vás proběhne a je celý zakrvácený, to je strhující zážitek.“

„Macbeth na divadle může být i tak docela děsivá zkušenost, ale představte si, že jste s ním v jednom prostoru, v jednom pokoji a on kolem vás proběhne a je celý zakrvácený, to je strhující zážitek,“ přibližuje sílu představení producent Sleep no more Randy Weiner.

Imerzní divadlo dovoluje divákům sledovat herce z bezprostřední blízkosti. Foto: www.punchdrunk.org.uk

Další výraznou inscenací z posledních let je The Drowned man: A Hollywood Fable, která je zasazena do prostředí filmových studií 60. let a publikum se tak během hry ocitá přímo při natáčení filmu.

Týdny i měsíce v kuse!

Velmi autentická je i dánská skupina Signa, jejíž některé imerzní projekty trvají týden i déle. Herci v takových případech po celou dobu žijí v prostředí, kde se představení odehrává a bez přestání hrají své role.  Diváci mohou v průběhu celé produkce přicházet a odcházet, jak se jim zamane. Nejznámější a zároveň nejkontroverznější z projektů Signy je inscenace Saló (120 dní Sodomy). Inspirací pro toto představení byl stejnojmenný román Markýze de Sadeho. Celý projekt trval s několikadenními přestávkami téměř tři měsíce a příběhově byl zasazen do domu, kde se obchoduje s lidským masem. Utrpení a ponižující způsob života obětí kontrastovaly se zhýralým životem postav, které z bídy svých bližních těžily.

Na pomezí…

I v českých podmínkách se již objevilo několik propracovaných imerzních projektů. V poslední době je nejviditelnější divadelní spolek Pomezí. Do léta 2018 bylo možné shlédnout i jejich nejpropracovanější, stejnojmennou inscenaci. Představení Pomezí se odehrávalo v třípodlažním opuštěném domě na Florenci, který skupina přetvořila ve fiktivní městečko Pomezí, situované kamsi do Lužických hor první poloviny 20. století a zahrnující například tančírnu, bar, cukrárnu, živý les s posedem, truhlárnu, fotografický ateliér, koloniál či kapli. I zde se diváci mohli volně pohybovat po celém prostoru, sledovat přípravy na každoroční podzimní slavnost – korunovaci královny jeřabin a postupně odhalovat nejednu záhadu, která se v předválečném Pomezí udála.

Imerzní divadlo nabízí velmi intenzivní divadelní zážitek. Kouzlem takovýchto představení je, že pokud vás zaujmou, můžete na ně jít, kolikrát chcete a stejně budete vždy odcházet s jiným zážitkem a trochu jinou verzí příběhu. Záleží také hodně na vaší fantazii a aktivitě při sledování příběhu, která mnohdy přechází ve zběsilé sprintování po schodech nahoru a dolů ve snaze dohonit nějakou z postav. A věřte, že herci umí být opravdu rychlí.